Ogłoszenia Powiatowego Urzędy Pracy w Elblągu

 • 09.08.2021, 15:14 (aktualizacja 09.08.2021, 15:22)
 • Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
Ogłoszenia Powiatowego Urzędy Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ogłasza nabór wniosków dla osób do 30 roku życia

o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat i
w szczególności należące do kategorii NEET
: tj. osoby, które:

● nie pracują,

● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,

● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 

oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:

 

- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,

- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

- osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Termin naboru wniosków  - od 09.08.2021 r. do 23.08.2021 r.

Wnioski przyjmowane będą tylko w wersji papierowej, które należy złożyć wrzucając do skrzynki umieszczonej w głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg.
W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 55 237 67 22, 55 237 67 60, 55 237 67 27

 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków
o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w ramach rezerwy KFS.

 

Termin naboru 09.08.2021 r. – 23.08.2021 r.   

 

W 2021 roku zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy środki z KFS skierowane są na:

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

Środki przyznane w ramach w/w priorytetów mogą zostać przeznaczone na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

 

Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie ze środków KFS:

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (tj. zatrudnia mniej niż
  10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

                           

 

Szczegółowe kryteria ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego określa REGULAMIN przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu”

 

Wniosek przyjmowane będą tylko w wersji papierowej, które należy złożyć wrzucając do skrzynki umieszczonej w głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 237 67 32.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą

dla osób w wieku 30 lat i więcej

.

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 

Termin naboru wniosków  - od 09.08.2021 r. do 23.08.2021 r.

Wnioski przyjmowane będą tylko w wersji papierowej, które należy złożyć wrzucając do skrzynki umieszczonej w głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 55 237 67 22, 55 237 67 60, 55 237 67 27

 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą

dla osób w wieku 30 lat i więcej

.

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 

Termin naboru wniosków  - od 09.08.2021 r. do 23.08.2021 r.

Wnioski przyjmowane będą tylko w wersji papierowej, które należy złożyć wrzucając do skrzynki umieszczonej w głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 55 237 67 22, 55 237 67 60, 55 237 67 27

 

 

Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Telewizji Elbląskiej - właściciela marki Truso.tv. Telewizja Elbląska - właściciel marki Truso.tv z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 4/N, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe