Czy warto ubiegać się o odszkodowanie za szkodę?

  • 17.05.2021, 10:05
  • Redakcja Truso.tv
Czy warto ubiegać się o odszkodowanie za szkodę?
Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, a może ktoś uszkodził Twój samochód i chcesz dowiedzieć się w jaki sposób dochodzić swoich praw? Wszelkie problemy w tej kwestii pomoże rozwiązać Centrum Odszkodowań i Windykacji Fair Play, którego główną ideą jest profesjonalne i skuteczne dochodzenie należności. O tym rozmawiamy z Panią Anną Suchocką – prezesem firmy.
  1. Jaki zakres usług proponuje swoim klientom Centrum Odszkodowań i Windykacji Fair Play?

      Zajmujemy się szeroko pojętą problematyką odszkodowań. Reprezentujemy klientów w sporach o odszkodowania należnych osobom poszkodowanym przysługujących z jakiegokolwiek tytułu. Najczęściej klienci zgłaszają się do Nas ze sprawami dotyczącymi szkód osobowych powstałych np. w wyniku wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego a także szkód majątkowych. W tym drugim przypadku zdecydowana większość spraw dotyczy roszczeń o odszkodowanie w związku ze szkodą na pojeździe, realizowanych z polisy OC, które w zdecydowanej większości są zaniżane przez zakład ubezpieczeń.

     2.  Skąd zrodził się pomysł na tego rodzaju działalność?

      Analizując lokalny rynek zaobserwowaliśmy potrzebę stworzenia miejsca, w którym klient uzyska kompleksową obsługę w zakresie odszkodowań i windykacji należności. Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z innymi podmiotami, w tym kancelariami prawnymi oraz windykacyjnymi specjalizującymi się w tej problematyce.

     3.  Kto może zgłosić się do Was z problemem?

      Nasze usługi skierowane są do wszystkich osób, które potrzebują kompleksowej pomocy w sprawach związanych z dochodzeniem należności.
W przypadku odszkodowań trzeba pamiętać, że możliwość ta co do zasady przysługuje w odniesieniu do szkód, które miały miejsce w okresie ostatnich trzech lat. Każda osoba, zgłaszając się do Nas otrzyma bezpłatną analizę swojej szkody pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania. Dotyczy to również spraw skomplikowanych, w których poszkodowany nie otrzymał jakiegokolwiek odszkodowania od sprawcy czy zakładu ubezpieczeń. Bardzo często zdarza się, że klienci nie zdają sobie sprawy z możliwości uzyskania odszkodowania uzupełniającego lub tego, że niezasadnie odmówiono jego wypłaty. Poza sprawami odszkodowawczymi pomagamy również klientom, którzy borykają się z problemami związanymi z windykacją należności z innych tytułów.

      4.  Czy w przypadku, gdy klient nie posiada umowy potwierdzającej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi pozbawiony jest możliwości skutecznej windykacji?

      Oczywiście, że nie. Dość często obserwuje się, iż umowy zwłaszcza na wykonanie danej usługi np. remontowej, zawierane są ustnie. Jednak nie pozbawia to możliwości domagania się zapłaty oraz dochodzenia roszczeń przed sądem. Trzeba podkreślić, że w postępowaniu sądowym istnieje otwarty katalog dowodów pozwalających wykazać swoje racje i uzyskanie korzystnego wyroku stanowiącego podstawę egzekucji komorniczej. Brak umowy nie stanowi zatem przeszkody w skutecznym dochodzeniu należności. Nierzadko zdarza się, że dowodem potwierdzającym jej zawarcie oraz istnienie stosownych ustaleń jest korespondencja sms czy też prowadzona za pośrednictwem komunikatorów. Wykazanie roszczenia może mieć miejsce również za pomocą dowodu z zeznań świadków.

      5. Jak długo trwa postępowanie związane z odzyskaniem należności?

      Trzeba wyraźnie podkreślić, że czas dochodzenia należności determinowany jest indywidualnymi okolicznościami danej sprawy. Są bowiem sprawy, które kończą się na etapie przedsądowym w drodze porozumienia zawartego pomiędzy stronami. Dochodzi do niego za naszym pośrednictwem i każdorazowo warunki zawartego porozumienia muszą odpowiadać oczekiwaniom klienta. Dopiero w razie niemożliwości załatwienia sprawy w sposób polubowny kierowana jest ona na drogę sądową. Czas prowadzenia postępowania sądowego uzależniony jest od charakteru danej sprawy, konieczności zgromadzenia przez sąd materiału dowodowego, co jest czasochłonne np. w przypadku skorzystania z dowodu z opinii biegłego, czy od jej złożoności. Nie rzadko zdarza się również, że do zawarcia porozumienia dochodzi na etapie postępowania sądowego, które w takim przypadku dalsze prowadzenie staje się bezprzedmiotowe.

      6. Czy zakres waszych usług ulega rozszerzeniu w związku ze zmianą zapotrzebowania rynku?

      Stale obserwujemy potrzeby rynku odzyskiwania należności i dokładamy wszelkich starań, aby się do niego dostosować. Oczywiście takie sprawy jak dochodzenie odszkodowań z polisy OC czy AC w związku z uszkodzeniem pojazdu stanowią zdecydowaną większość spraw i one będą zawsze występować, co wynika z tego, że odszkodowania z tego tytułu w 99% są zaniżone. Podobnie często występują sprawy o odszkodowanie w związku ze szkodą na osobie spowodowaną zdarzeniem komunikacyjnym lub innym. Powszechnie wiadomo jest, że w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się ilość spraw związanych z dochodzeniem należności przez osoby, które zawarły umowy o kredyt frankowy. Stało się tak za sprawą korzystnego orzecznictwa dla kredytobiorców, które obserwuje się od czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Państwa Dziubak. Reagując na potrzeby rynku w tym obszarze podjęliśmy współpracę z profesjonalną kancelarią prawną mającą doświadczenie i odnoszącą sukcesy w tego rodzaju sprawach. Nie ma możliwości stworzenia zamkniętego katalogu spraw z zakresu odzyskiwania należności, którymi możemy się zająć z uwagi na ich różnorodność. Zachęcamy do kontaktu z nami i tak jak wspomniałam każdy klient otrzyma bezpłatną analizę sprawy w kwestii przysługujących mu roszczeń.

Centrum Odszkodowań i Windykacji Fair Play

ul. Zacisze 4J

tel. 511 334 808

www.odkoszowaniafairplay.pl

profil na Facebooku

 

----- artykuł promocyjny ------

Redakcja Truso.tv

Podziel się:Pozostałe