PUP: Ważne zmiany związane z Tarczą Antykryzysową

 • 26.06.2020, 12:00 (aktualizacja 29.06.2020, 09:47)
 • Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
PUP: Ważne zmiany związane z Tarczą Antykryzysową PUP w Elblągu

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu informuje, iż w dniu 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa  o dopłatach do opro-centowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm.) w poniższym zakresie:

 

- art. 15zzb dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:

 

 • okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów,

 

 • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy,

 

 • przedsiębiorca nie będzie składał comiesięcznych oświadczeń; przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych,

 

 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika,

 

 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,

 

 • nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu informuje, iż w dniu 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa  o dopłatach do opro-centowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm.) w poniższym zakresie:

 

- art. 15 zzc dot. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników:

 

 • okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów,

 

 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

 

 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,

 

 • nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu informuje, iż w dniu 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa  o dopłatach do opro-centowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm.) w poniższym zakresie:

 

 

- art. 15zzd dot. niskoprocentowej pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców:

 

 • pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji
  w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych,

 

 • środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,

 

 • wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

 

 • nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu informuje, iż w dniu 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa  o dopłatach do opro-centowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm.) w poniższym zakresie:

 

 

- art. 15zze dot. dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Fun-duszu Pracy dla organizacji pozarządowych:

 

 • zmiana sposobu wyliczania spadku przychodów z działalności statutowej.
  Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak
  i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19,

 

 • rezygnacja z konieczności co miesięcznego składania oświadczeń
  o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek
  .
  W zamian zobowiązuje się Wnioskodawcę do poinformowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość wypłacanego dofinansowania,

 

 • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem organizacja pozarządowa jest zobowiązana powiadomić urząd pracy,

 

 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego

 

 • nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.   
Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Telewizji Elbląskiej - właściciela marki Truso.tv. Telewizja Elbląska - właściciel marki Truso.tv z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 4/N, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe