POSH - film promocyjny w projekcie Startup House

  • 09.12.2017, 13:30
  • Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
film_promocyjny_-_posh1.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
Film promocyjny wykonany przez telewizję Truso TV dla podmiotu inkubowanego w projekcie "Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Projekt "STARTUP HOUSE – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Projekt realizowany przez PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez Elbląski Park Technologiczny.

Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook

Podziel się:Pozostałe