Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków KFS

 • 17.07.2020, 09:50 (aktualizacja 17.07.2020, 09:55)
 • Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców… PUP w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków
o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Termin naboru 20.07.2020 – 03.08.2020 r.   

 

W 2020 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z KFS skierowane są na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego
  w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem
  w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych
  w dokumentach strategii/planach rozwoju.
 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych
  w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członów lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów aktywności Zawodowej.

 

Środki przyznane w ramach w/w priorytetów mogą zostać przeznaczone na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie ze środków KFS:

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (tj. zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

                           

 

Szczegółowe kryteria ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego określa REGULAMIN przyznawania w 2020 roku środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu”

 

Wniosek przyjmowane będą tylko w wersji papierowej, które należy złożyć wrzucając do skrzynki umieszczonej w głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 055 237 67 32.

 

 

 

Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Telewizji Elbląskiej - właściciela marki Truso.tv. Telewizja Elbląska - właściciel marki Truso.tv z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 4/N, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe