Aktualne oferty pracy (08.02.2018)

 • 08.02.2018, 15:31 (aktualizacja 08.02.2018, 15:33)
 • Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
Aktualne oferty pracy (08.02.2018) PUP w Elblągu
zobacz aktualne oferty pracy!

 

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy:  elblag.praca.gov.pl

 

Asystent/ka, brygadzista, cieśla, doradca klienta, doradca zawodowy, elektromonter maszyn i urządzeń, frezer CNC, inspektor ds. administracyjnych, inspektor technicznego utrzymania nieruchomości (branża elektryczna), instruktor terapii zajęciowej, inżynier mechanik, kaletnik montażysta, kelner, kierowca betoniarki, kierowca kurier, kierowca CE, kierowca kat. B, kierownik działu handlowego, kierownik serwisu samochodowego, konserwator – gospodarz obiektu, krojcza skór, krojczy, kucharz, lasowacz, lekarz, listonosz, magazynier, malarz, monter, monter - pracownik warsztatowy, monter mebli, murarz, nauczyciel przedszkola, ogrodnik, operator koparki kołowej, operator urządzeń rozdrabniających, operator żurawia wieżowego, opiekun finansowy, opiekun/animator, pielęgniarka, pomoc lakiernika,  portier nocny, pracownik budowlany, pracownik gospodarczy obsługi maszyny czyszczącej, pracownik obsługi hali, pracownik obsługi hali (dla osób niepełnosprawnych), pracownik ogólnobudowlany/kierowca kategorii B, pracownik prac ręcznych, pracownik socjalny,  pracownik zaplecza sportowego  - konserwator obiektów i urządzeń sportowych, prasowaczka, przedstawiciel handlowy, ratownik, recepcjonista/stka, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, spawacz/monter, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. technicznych, sprzątaczka, sprzątaczka klatek schodowych, sprzedawca, sprzedawca w sklepie mięsnym, stażysta/młodszy asystent, stolarz-monter mebli, szef kuchni, szwaczka, terapeuta, terapeuta (niepełnosprawni), terapeuta zajęciowy, wartownik (warta cywilna),  wtryskarkowy - operator maszyn,  zastępca kierownika infrastruktury, zbrojarz, zbrojarz – betoniarz.

 

Oferta dla osób zarejestrowanych w PUP w Elblągu:

Asystent geodety, blacharz, dziennikarz (dla osób 50+), kucharz (dla osób 50+), mechanik pojazdów ciężarowych, monter reklam, murarz, operator monitoringu (dla osób niepełnosprawnych), operator urządzeń do mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych, pracownik do spraw obsługi serwisu (dla osób niepełnosprawnych), robotnik budowlany.

 

Refundacja wynagrodzenia, nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia:

Higienistka stomatologiczna, lakiernik samochodowy, pracownik produkcji, ślusarz-spawacz.

 

Oferty STAŻU  dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – w ramach Projektu EFS PO WER:

Fryzjer, mechanik samochodowy, pracownik administracyjny, pracownik biurowy, pracownik obsługi biurowej, sprzedawca, sprzedawca – kasjer, referent ds. obsługi marketingu i sprzedaży, redaktor map geodezyjnych.

 

Oferty STAŻU  dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu EFS RPO:

Pracownik magazynowy, robotnik gospodarczy.

 

 

Oferty STAŻU  z Funduszu Pracy:

Pracownik administracyjno-biurowy, pracownik administracyjno – biurowy (pomoc archiwisty), referent ds. administracyjnych, pracownik do spraw obsługi serwisu (dla osób niepełnosprawnych), pracownik ds. dystrybucji poczty (goniec), opiekun, sprzedawca, specjalista ds. sprzedaży, zaopatrzeniowiec - pr. administracyjny.

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

 

 

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU OGŁASZA NABÓR:

 

 • wniosków o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 18-29 lat,  w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)". Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 18, 55 237 67 58, 55 237 67 62
 • wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia, na okres 6 miesięcy w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 18, 55 237 67 58, 55 237 67 62
   
 • wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej).
  Szczegółowe informacje nr tel. 55 237 67 91, parter, pokój 8
 • wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób do 29 roku życia w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III). Szczegółowe informacje nr tel. 055 237 67 91 parter, pokój 8
 • wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych, pod zapotrzebowanie pracodawców dla osób bezrobotnych 18-29 lat – w ramach projektu  PO WER dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32 (PUP w Elblągu), I piętro pokój 104 lub 55 249 96 05 (Filia w Pasłęku)
 • wniosków na szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawców w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32 (PUP w Elblągu), I piętro pokój 104 lub 55 249 96 05 (Filia w Pasłęku)
 • wniosków o  przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych 18-29 lat – w ramach projektu  PO WER dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 91 (PUP w Elblągu), parter pokój 8
   

Termin naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej lub doposażenie stanowiska pracy   od 22.01.2018 r. do 05.02.2018 r. - Szczegółowe informacje nr tel. 55 237 67 27, 55 237 67 60; I piętro, pokój 108.

 

Ponadto informujemy, że :

 •   w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)" mogą zostać skierowane tylko osoby w wieku 18-29 lat, należące do kategorii NEET, tj. osoby, które:

● nie pracują,

● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,
● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:
- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały wnioski spełniające kryteria realizowanego projektu oraz uwzględniające deklarację zatrudnienia.

 •  w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  a) osoby długotrwale bezrobotne,
  b) osoby niepełnosprawne,
  c) osoby powyżej 50 roku życia,
  d) kobiety,
  e) osoby nisko wykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

   

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl  Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza na:

 

Spotkanie z Caverion Polska Sp. z o.o. w dniu 12.02.2018r. godz. 10.00 ul. Bema 54 sal Z4

Stanowisko: technik obsługi obiektu, zapisy na spotkanie w pok. 107 I piętro lub telefonicznie 55 237 67 21    

 

Spotkanie z Agencją Pracy Progres w dniu 14.02.2018r. godz. 10.00 ul. Bema 54 sala Z 5  

Stanowisko: serwisant instalacji telekomunikacyjnych, zapisy na spotkanie w pok. 107 I piętro lub telefonicznie 55 237 67 54  

 

Spotkanie z Agencją Pracy Progres w dniu 14.02.2018r. godz. 11.00 ul. Bema 54 sala Z 5  – Stanowisko:  instalator sieci teletechnicznych, , zapisy na spotkanie w pok. 107 I piętro lub telefonicznie

55 237 67 54

 

Spotkanie z agencją zatrudnienia  INTEGRA  w dniu 16.02.2018r. godz. 12.00  ul. Bema 54 sala Z4 -  praca na Cyprze na stanowiskach: kelner/kelnerka, kucharz, pomocnik kucharza, pokojówka, zapisy na spotkanie w pok. 107 I piętro lub telefonicznie 55 237 67 49

           

Spotkanie z pracodawcą  Kontarmed w dniu 01.03.2018r. godz. 10.00 ul. Bema 54 sala Z 5 -              opiekun osób starszych, zapisy na spotkanie w pok. 107 I piętro lub telefonicznie 55 237 67 54

 

 

 

 

 

 

Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Telewizji Elbląskiej - właściciela marki Truso.tv. Telewizja Elbląska - właściciel marki Truso.tv z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 4/N, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe