Kamizelka ratunkowa czy asekuracyjna? Czym się różnią?

  • 27.02.2018, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Kamizelka ratunkowa czy asekuracyjna? Czym się różnią?
Aktywne zabezpieczenie się w trakcie przebywania w obrębie zbiorników wodnych jest bardzo istotne. Utonięcia, czy wyziębienie to bardzo poważne zagrożenia, które czyhają na osoby znajdujące się z różnych przyczyn w wodzie. W celu zabezpieczenia się przed utonięciem również osób nieprzytomnych, wykorzystywane są specjalne kamizelki, które można podzielić na kamizelki ratunkowe oraz kamizelki asekuracyjne. Różnice pomiędzy nimi są niewielkie, jednakże należy wiedzieć, jak zastosować poszczególne rozwiązania dla zagwarantowania bezpieczeństwa w wodzie i komfortu użytkowania.

Kamizelki ratunkowe

Zgodnie z normami opracowanymi w ramach konwencji SOLAS, kamizelka ratunkowa ma na celu zabezpieczenie osoby, która z jakichkolwiek przyczyn znalazła się w wodzie i grozi jej ryzyko utonięcia. Funkcja kamizelki ratunkowej opiera się na działaniu siły wyporności, której zadaniem jest utrzymanie osoby na powierzchni wody, z głową skierowaną do góry, co minimalizować ma ryzyko aspiracji wody do dróg oddechowych. Wyporność kamizelek ratunkowych wynosić musi 100N, a poprzez układ i odpowiednie rozmieszczenie pianek wypornościowych gwarantować ma utrzymanie ciała na poziomie lustra głowy, opierając jednocześnie głowę na odpowiednio ułożonych piankach. System ten ma działać również w przypadku osób nieprzytomnych lub nieumiejących pływać. Zgodnie z restrykcyjnymi normami, każda z kamizelek ratunkowych musi mieć na wyposażeniu gwizdek sygnalizacyjny, który ułatwić ma lokalizację osób znajdujących się w wodzie w warunkach ograniczonej widoczności. Dobrze jest również, gdy w kamizelce znajdują się elementy odblaskowe lub specjalne, separowane oświetlenie automatyczne.

Kamizelki dzieli się na samoczynne i pneumatyczne. Kamizelka samoczynna ma automatycznie się napełnić po znalezieniu się użytkownika w wodzie. Przy mechanizmie automatycznym dochodzi do samoczynnego napełnienia się kamizelki. W przypadku braku takiego działania możliwe jest manualne wyzwolenie naboju gazowego, który napełnia kamizelkę. Przy braku zadziałania tego elementu, możliwe jest również napełnienie kamizelki za pomocą specjalnego ustnika. Normy SOLAS i ISO dokładnie precyzują wytrzymałość materiałów wykorzystywanych do produkcji kamizelek, ciśnienie napełniania oraz zastosowanie dodatkowych elementów odblaskowych, sygnalizacyjnych etc.
Kamizelki ratunkowe dzielone są względem warunków stosowania na typy: 275,150,100 i 50.

Kamizelki asekuracyjne

Kamizelka asekuracyjna, czyli indywidualne urządzenie asekuracyjne wykazuje się mniejszymi gabarytami, brakiem krępowania ruchów i zredukowaną wypornością. Przeznaczona jest dla osób potrafiących dobrze pływać i mogących się bez problemu poruszać w razie kontaktu z wodą. Kamizelki asekuracyjne stosuje się głównie w ograniczonych akwenach, w trakcie treningów, regat i zawodów, gdy dostępność służb ratunkowych jest wysoka, a czas do ich przybycia — stosunkowo krótki. Kamizelki asekuracyjne cechują się zredukowaną ilością wymogów i norm ich dotyczących.

Niezależnie od warunków pogodowych, typu akwenu i umiejętności zawsze należy być wyposażonym na wodzie w kamizelkę ratunkową, a przynajmniej w indywidualne urządzenie asekuracyjne. To naprawdę ratuje życie.

Jeśli szukasz kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej idealnej dla Twoich potrzeb, wejdź na http://sklepwind.pl/  i wybierz spośród dziesiątek propozycji.

Grupa Tipmedia
Podziel się: