Jak zadbać o majątek?

  • 4.05.2018, 07:00
  • Grupa Tipmedia
Jak zadbać o majątek?
Przy zawieraniu związku małżeńskiego nie bierze się pod uwagę bardzo wielu aspektów. W większości wypadków powstaje wspólnota majątkowa, która wygasa w momencie, gdy dojdzie do ustania związku na skutek rozwodu, separacji lub też śmierci jednego z małżonków. Te zapisy nie dotyczą oczywiście sytuacji, gdy zostaje podpisana intercyza. Współwłasność majątkowa stanowi, że udziały małżonków z zasady są równe, a każdy z nich oczywiście może mieć także majątek osobisty przedmałżeński lub nabyty.

Przy zawieraniu związku małżeńskiego nie bierze się pod uwagę bardzo wielu aspektów. W większości wypadków powstaje wspólnota majątkowa, która wygasa w momencie, gdy dojdzie do ustania związku na skutek rozwodu, separacji lub też śmierci jednego z małżonków. Te zapisy nie dotyczą oczywiście sytuacji, gdy zostaje podpisana intercyza. Współwłasność majątkowa stanowi, że udziały małżonków z zasady są równe, a każdy z nich oczywiście może mieć także majątek osobisty przedmałżeński lub nabyty.

Rozwód i podział majątku

Ustalenie tego, co jest majątkiem wspólnym małżonków, a co należy do ich własności osobistej, staje się jednym z ważniejszych problemów przy sprawach rozwodowych. To właśnie wtedy dochodzi do podziału majątku i na tym tle do najczęstszych nieporozumień. Warto więc skrupulatnie zbierać dokumentację dotyczącą spadków, darowizn czy też dóbr, które wnieśliśmy do małżeństwa. Takie argumenty mogą nam się przydać szczególnie, gdy zachodzi niepewność co do zaliczenia majątku do tego nabytego wspólnie czy też w całości lub w części ze środków osobistych. Sprawy, których tematem jest ujawnienie ukrytego majątku, wcale nie należą do rzadkości zwłaszcza, gdy podział staje się krzywdzący dla którejś ze stron. Udokumentowanie źródeł finansowania na przykład mieszkania, samochodu czy też innych inwestycji w znaczący sposób ułatwi wszystkie procedury.

Jak podzielić majątek

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku samodzielnie. Żeby taka umowa miała skutki prawne, należy ją spisać. Co istotne, takie porozumienie może dotyczyć całości majątku, jak i wybranych jego części. W przypadku nieruchomości taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego i być podpisana przed notariuszem. W załatwieniu wszystkich formalności warto skorzystać z pomocy specjalistów https://pewny-prawnik.pl/, szczególnie gdy sprawa związana z podziałem majątku jest skomplikowana lub małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia.  Takie procesy są często zdecydowanie bardziej skomplikowane niż by się wydawało, a zderza się, że małżonkowie ukrywają posiadany majątek i uzyskiwane dochody. Często dochodzi również do krzywdzącego dla którejś ze stron podziału majątku. Poza konkretnymi faktami ważnym argumentem mogą być na przykład zeznania świadków – znajomych czy rodziny, którzy wiedzę na temat składników majątku mogą mieć. Im sprawa jest bardziej skomplikowana, a ryzyko tego, że druga strona może ukrywać dochody lub też działać na naszą niekorzyść, tym bardziej warto skorzystać na przykład doświadczonych prawników.

Grupa Tipmedia
Podziel się: