JPK a VAT w 2018 roku

  • 12.04.2018, 14:00
  • Grupa Tipmedia
JPK a VAT w 2018 roku
Od stycznia 2018 roku najmniejsi (mikro) przedsiębiorcy wkroczyli do grona zobowiązanych do przekazywania informacji cyklicznych, w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Pojawiły się wątpliwości w zakresie deklaracyjnym i pokrywania się niektórych danych z drukami księgowymi dotyczącymi VAT. Jaka jest więc relacja Jednolitego Pliku Kontrolnego do deklaracji VAT’owskich i czy można z nich zrezygnować?

Jednolity Plik Kontrolny – główne założenia i działanie

Jednolity Plik Kontrolny ma z założenia wspierać organy podatkowe, w likwidowaniu nieprawidłowości w zakresie podatków. Szybsza i bardziej efektywna kontrola podatników, automatyzacja niektórych procesów weryfikacji oraz przejście na komunikację elektroniczną – to najważniejsze cechy projektu zaplanowanego na lata 2016 – 2018. Dzięki temu rozwiązaniu planowane jest zmniejszenie, tak zwanych luk podatkowych, oraz szybsze wykrywanie ewentualnych działań niepożądanych. Z drugiej strony, ułatwienia przynieść mają podatnikom skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź ze strony organów oraz skrócenie postepowań wyjaśniających i kontrolnych. Projekt jest realizowany i wprowadzany od największych podmiotów gospodarczych (duży przedsiębiorca), aż do najmniejszych (mikro przedsiębiorca), w oparciu oraz zgodnie z podziałem i definicjami wprowadzonymi ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
Obowiązki podatników realizowane są w dwóch podstawowych zakresach:

  1. Przekazywanie comiesięcznych cyklicznych informacji,

  2. Eksport zrzutu informacji na żądanie uprawnionego organu.

JPK, a VAT – główne wątpliwości

Jednolity Plik Kontrolny został stworzony i jest zbudowany na kanwie obowiązujących do tej pory formularzy i systemów podatkowych. Po pierwsze, po to by mógł uwzględniać najważniejsze do tej pory przekazywane informacje. Po drugie, w celu ułatwienia pracy podatników – którzy dzięki znajomości tradycyjnych formularzy, będą mieli ułatwione zadanie i intuicyjnie powinni znać większą część pliku. Ma to jednak konkretną konsekwencję w praktyce – Jednolity Plik Kontrolny w wielu miejscach powiela inne istniejące do tej pory formularze czy druki podatkowe.

Co więcej, JPK określa obowiązek comiesięcznego przesyłania informacji przez wszystkich podatników. Nie przewidziano w tym przypadku wyjątków dla podmiotów, które do tej pory rozliczały się kwartalnie z VAT.

Podsumowując: czy można zrezygnować z deklaracji VAT’owskich?

JPK faktycznie, docelowo został zaprojektowany jako jedyne źródło informacji dla organów podatkowych o finansach i księgowości danego podmiotu gospodarczego. Ma być kompleksowym systemem do przechowywania danych, zarówno z dokumentów księgowych jak i rachunków bankowych. Jednak obecnie, projekt jest jeszcze na etapie wdrażania i realizacji. Oznacza to swoistego rodzaju okres przejściowy, który powoduje pewien rodzaj zamieszania i obowiązywania obok siebie różnych formularzy deklaracyjnych, wymaganych na podstawie odrębnych regulacji prawnych. Należy więc przyjąć, że obowiązek JPK został na razie wprowadzony obok istniejących do tej pory obowiązków zeznaniowych, jednocześnie nie zastępując ich. W praktyce, przedsiębiorcy powinni więc spełniać dotychczasowe powinności (wypełniać odpowiednie dokumenty, w tym dotyczące VAT) oraz dodatkowo pracować na Jednolitym Pliku Kontrolnym i z niego przekazywać informacje do skarbówki. W tym miejscu rekomendować należy szczególną ostrożność i skrupulatność – tak aby wszystkie źródła wykazywały te same sumy oraz były spójne.

Grupa Tipmedia
Podziel się: