PUP: Dotacje i refundacje z RPO

  • 11.10.2021, 13:51
  • Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
PUP: Dotacje i refundacje z RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców

zainteresowanych zrefundowaniem wyposażenia lub doposażenia stanowisk

pracy dla bezrobotnych do składania  wniosków.

 

W ramach refundacji mogą być zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

   Termin naboru wniosków  - od 11.10.2021 r. do 20.10.2021 r.

O refundację może ubiegać się przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia warunki do udzielenie pomocy de minimis. W okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku przedsiębiorca nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika (za wyjątkiem przypadku związanego z zmniejszeniem wymiaru czasu pracy w związku z pandemią, na podstawie rozwiązań szczególnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) lub rozwiązać stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron
z przyczyn niedotyczących pracowników.

Urząd może odmówić skierowania bezrobotnego do wnioskodawcy, u którego bezrobotny ten odbywał staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub gdy bezrobotny był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie
2 lat
przed dniem złożenia wniosku o refundację.

Wnioski przyjmowane będą tylko w wersji papierowej, które należy złożyć wrzucając do skrzynki umieszczonej w głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg.
W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje

 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą

dla osób w wieku 30 lat i więcej

.

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 

Termin naboru wniosków  - od 11.10.2021 r. do 20.10.2021 r.

Wnioski przyjmowane będą tylko w wersji papierowej, które należy złożyć wrzucając do skrzynki umieszczonej w głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 55 237 67 22, 55 237 67 60, 55 237 67 27

Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Telewizji Elbląskiej - właściciela marki Truso.tv. Telewizja Elbląska - właściciel marki Truso.tv z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 4/N, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe