AM STUDIO - film promocyjny w projekcie Startup House

  • 8.12.2017, 13:44 (aktualizacja 08.12.2017 13:55)
  • Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
film_promocyjny_-_amstudio_2.mp4
Film promocyjny wykonany przez telewizję Truso TV dla podmiotu inkubowanego w projekcie "Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Projekt "STARTUP HOUSE – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Projekt realizowany przez PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez Elbląski Park Technologiczny.
 

Truso TV - zawsze tam gdzie Ty | telewizja - internet - Facebook
Podziel się:
  • TAGI:


Pozostałe