wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie traw, ogrodzenia

WSS "Brawo" w Elblągu wykona:wycinkę i usuwanie drzew oraz krzewów, pielęgnacja drzew, koszenie trawmetalowe elementów konstrukcyjnych np. ogrodzenianaprawę i konserwację metalowych wyrobów gotowychrozbiórkę i przygotowanie terenu pod budowętel. 609 675 639 

Zdjęcia (1)