Janusz Pietruszyński Interim Manager

Elbląg 82-300
Zacisze 2

Interim Manager to doświadczony specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na różnych szczeblach zarządzania, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w firmie, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Interim Manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu. Celem pracy Interim Manager zawsze jest podniesienie wartości firmy, poprawienie wyników sprzedaży, usprawnienie procesów biznesowych lub restrukturyzacja zatrudnienia w firmie. 

Standardowo pracownik zatrudniony na stałe ma za zadanie tak prowadzić procesy, za które jest odpowiedzialny, aby nie dopuścić do sytuacji problematycznych. Podczas, gdy Interim Manager, w wielu przypadkach wkracza do akcji, dopiero kiedy sytuacja kryzysowa zaistnieje. Jeżeli wynajęty ekspert (Interim Manager) zażegna problem, zbuduje zespół, usystematyzuje procesy, wymierny skutek jego działań można szybko zauważyć. Z reguły już na początku zlecenia Interim Manager wie, w jakim czasie mają być oczekiwane przez firmę efekty zmian, najcześciej kontraktowane są usługi Interim Managera na pół roku lub rok.

 

Jako Interim Manager jestem wynajmowany przez Firmy do przeprowadzenia określonego procesu lub zadania. Moja praca odróżnia się od pracy typowego konsultanta – zamiast raportu opisującego problem moi Klienci otrzymują listę rekomendacji, które wraz z zespołem Klienta wdrażam w jego przedsiębiorstwie.

W zależności od potrzeb i umowy jako Interim mogę pracować np. na stanowisku doradcy zarządu, wspierając kadrę zarządczą swoją wiedzą i doświadczeniem, bądź przejąć funkcję dyrektora i przejąć na określony czas zarządzanie firmą. W tym drugim wypadku model współpracy jest często skuteczniejszy, ze względu na większą samodzielność i krótszą ścieżkę decyzyjną.

Posiadam udokumentowaną wysoką skuteczność działania w zakresie oszczędności kosztów, zwiększania przychodów lub zwiększania efektywności biznesu, poprzez skrócenie czasu realizacji poszczególnych procesów.

Oferuje komercyjny model współpracy B2B z ominięciem paradoksów polskiego Kodeksu Pracy.

 

Wzór umowy i szczegóły współpracy - kontakt@januszpietruszynski.pl

  • TAGI:

Janusz Pietruszyński Interim Manager